انواع غذاهای دریایی

 1. خاویار،بولوگا،استرا
 2. لابستر
 3. سفره ماهی
 4. مارماهی
 5. سالمون نروژی
 6. خرچنگ
 7. کالاماری
 8. اوزون برون
 9. اختاپوس
 10. صدف
 11. سوپ بال کوسه
 12. سوشی کالیفرنیا
 13. سوشی فیلادلفیا
 14. سوشی سالمون
 15. فیله خرچنگ
 16. میگو
 17. اووکادو