سرد

 1. کانپه پنیر خامه ای
 2. انچیلا داکدو
 3. رول فیلیپینی
 4. کیک پنیر
 5. کیک میگو
 6. قیف پنیر هلندی
 7. بورشتا
 8. سس دیپ بادمجان
 9. سس دیپ قارچ
 10. کشک بادمجان دلمه برگ مو
 11. جعبه ماهی
 12. رول مارچوبه
 13. کرپ اسفناج
 14. دلمه برگ مو
 15. پنیر چک اسلواکی
 16. بورک بیکن گوزن
 17. بورک بیکن میگو