بازارچه سنتی

ایستگاه بازارچه سنتی در مراسم و تشریفات عروسی خدماتی از قبیل سرو انواع آش ، انواع نان داغ کباب داغ ( بال کباب ، کباب چوبی و . . . ) و کوکتل انواع میوه های فصل ( .هندوانه ، خربزه و . . . ) ترشیجات سنتی برای میهمانهای خارج از سالن عروسی پذیرایی و لحظات مسررت بخشی برای آنها فراهم می کند