پذیرایی عروسی

شاید بتوان به مهم ترین بخش از اجرای یک مراسم عروسی به کیفیت و نحوه پذیرایی از میهمانان اشاره کرد.راضی نگه داشتن مدعوین محترم با توجه به سلیقه ها،میتواند در صورت نداشتن تجربه کاری بس دشوار باشد.تشریفات لوکس یادمان توانسته است با در اختیار داشتن امکاناتی چون اشپزخانه مخصوص فرنگی و ایرانی در سطح بین المللی و هم چنین همکاری با  تیمی موفق و مجرب طبق زمانبندی های هماهنگ شده  در هر مرحله از پذیرایی ، خدمات فراخور آن لحظه را  به نحو شایسته ای از مدعوین انجام  دهد .