برآورد هزینه

نحوه محاسبه هزینه های یک مراسم کامل عروسی بر اساس موارد زیر تعیین میگردد :

بودجه مورد نظر
ورودی باغ یا سالن 
منوی انتخابی
خدمات جانبی
هزینه های حملو نقل  

در این راستا گروه تشریفات یادمان شما را از هزینه های تقریبی برگزاری یک مراسم ایده ال آگاه میسازد.

باغ و سالن

ورودی باغ و سالن ها بر اساس نزدیک بودن به تهران،خوش مسیر بودن،استاندارد بودن،زیبایی وظرفیت آن ها متفاوت است.توجه داشته باشید که ورودیه باغ ها در فصل های مختلف متفاوت است.بر این اساس ورودی باغ ها در فصل های پاییز و زمستان از 3 میلیون تا 15 میلیون تومان،در بهار از 7 میلیون تا 35 میلیون تومان و در تابستان از 10 میلیون تا 60 میلیون تومان میباشد.

منوی انتخابی

گروه یادمان با توجه بودجه عروس و داماد منو های پیشنهادی را به ایشان ارایه می دهد،اما تصمیم نهایی بر اساس خواسته آن ها گرفته خواهد شد.
قیمت منو های خدمات مجالس یادمان از 145,000 تومان تا 600,000 تومان میباشد که این میزان قابل کاهش و افزایش نیز میباشد.برای مثال میتوان منوی 145000 تومانی را انتخاب کرده و با حذف بعضی از آیتم ها آن را کاهش داد.
قیمت تمامی منوها برای تعداد میهمانان بالای 200 نفر می باشد و به ازای هر 50 نفر کمتر 15% به مبلغ منو ها اضافه می شود.
***هم چنین برای میهمانان بالای 500 نفر تخفیفات بسیار ویژه ای برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.***

***منوی پیشنهادی***

منوی پیشنهادی تشریفات یادمان منویی است که کاملا با توجه به بودجه عروس و داماد و خدمات مورد نیاز ایشان برای یک مراسم با کیفیت و آبرومند توسط تیم مالی تهیه می گردد .

خدمات جانبی

خدمات درخواستی خارج از منوی انتخابی از جانب عروس و داماد میتواند در افزایش و کاهش هزینه ها موثر باشد.برای مثال ممکن است عروس و داماد منوی پایه را انتخاب کنند،اما خواستار لوستر آرایی،فانوس آرایی و چیدمانی متفاوت باشند که خود باعث تفاوت در هزینه ایشان می شود.

هزینه های حمل و نقل

هزینه های حمل و نقل با توجه به باغ انتخابی و مسیر آن از 700000 تومان شروع می شود.