باغ صدرا

محدوده شهریار
سفره خانه مراکشی بسیار زیبا
فضای بسیار وسیع و زیبا مناسب دیزاین
سفره عقد در محوطه باز دیدنی
ظرفیت سالن 1 : 250 نفر
ظرفیت سالن 2 : 200 نفر
ظرفیت باغ 200 نفر