باغ باران

 

  • منطقه باغ : گرمدره
  • ظرفیت سالن باغ : 450 نفر
  • ظرفیت پارکینگ :250 ماشین